A Papnő

„Így tekinthetünk a Pap/nőre:
– mély belső elköteleződésből követi az ösvényt, 
– magasra emeli a lámpát, 
– tartja a tükröt, 
– medencéje a csendnek,
– lefordítja az istenit,
– csatornája az energia áramlásának,
– utazik az áramlással,
– megszenteli a holdat,
– megnyitja a misztériumok kapuját,
– a szépség jelenléte,
– a szimbólumok ismerője,
– az orákulum szája,
– a pillanat edénye,
– tartja a lángot,
– őrzi a kelyhet,
– vigyázza a szentséget,
– katalizálja az összefüggéseket,
– harmóniát teremt,
– összekapcsol a fénnyel,
– ünnepli a hangot,
– leírja a kimondhatatlant,
– együttrezgő bizalmas,
– a kulcsok őre,
– az álmok megfejtője,
– az emlékezet szolgálója,
– a Szent Nőiség…

A Papnő archetípusára úgy tekinthetünk, …